Mua Bán Ngoại Tệ

Mua Bán Ngoại Tệ

1.Thu đổi ngoại tệ:

 • Là giao dịch mua ngoại tệ giao ngay theo tỷ giá thỏa thuận giữa khách hàng và SCF được thanh toán ngày trong ngày hoặc thanh toán trong vòng 2 ngày làm việc tùy theo nhu cầu của khách hàng.
 • Giao dịch đa dạng các loại ngoại tệ như USD, EUR, GBP, AUD, JPY,.... cả tiền mặt và chuyển khoản.
 • Đáp ứng nhu cầu bán ngoại tệ của cá nhân bằng tiền mặt hay ngay khi ngoại tệ về tài khoản.

 Cam kết:

 • Không giới hạn quy mô giao dịch
 • Thời gian xử lí giao dịch nhanh chóng
 • Quy trình kiểm tra chứng từ đơn giản
 • Tỷ giá cạnh tranh

 Yêu cầu chứng từ:

 • Khách hàng chỉ cần cung cấp tên, số CMND hoặc Passport ( nếu có)    

2.Bán ngoại tệ:

 • Là giao dịch bán ngoại tệ giao ngay theo tỷ giá thỏa thuận giữa khách hàng và SCF được thanh toán ngày trong ngày hoặc thanh toán trong vòng 2 ngày làm việc tùy theo nhu cầu của khách hàng.
 • Đáp ứng nhu cầu đa dạng các loại ngoại tệ như USD, EUR, GBP, AUD, JPY,.... cả tiền mặt và chuyển khoản.
 • Đáp ứng nhu cầu mua ngoại tệ để phục vụ các mục địch như: du học, định cư, du lịch, xuất khẩu lao động,...

Cam kết:

 • Không giới hạn quy mô giao dịch
 • Thời gian xử lí giao dịch nhanh chóng
 • Quy trình kiểm tra chứng từ đơn giản
 • Tỷ giá cạnh tranh

Yêu cầu chứng từ:

 • Chứng từ chứng minh mục đích mua ngoại tệ (du học, định cư, du lịch, xuất khẩu lao động,...)

 


Trường hợp cần hỗ trợ tư vấn chi tiết hoặc hỗ trợ thực hiện thủ tục thì hãy liên hệ ngay với Tai Chinh Nhanh SCF .

Tai Chinh Nhanh SCF

Hotline :
0906 384 889 - 096767 22 94 – Email : taichinhnhanhscf@gmail.comhttp://taichinhnhanhscf.com/

Gọi ngay

ĐĂNG KÍ NHẬN NHẬN THÔNG TIN